Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Ιωσήφ"


Σύλλογος Γονέων
Σύλλογος Αποφοίτων

Welcome

Με το ακόλουθο μήνυμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους σκοπούς του παρόντος ερωτηματολογίου. Το Δημοτικό Σχολείο Άγιος Ιωσήφ Βόλου έχει την πρόθεση να δημιουργήσει μία βάση δεδομένων με τα στοιχεία παλιών μαθητών/τριών και φίλων της Ελληνογαλλικής Σχολής Άγιος Ιωσήφ Βόλου, του Φροντιστηρίου Γαλλικής γλώσσας και του Δημοτικού Σχολείου, ώστε να σας ενημερώνει τακτικά για εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε αυτό και για ενδιαφέρουσες δράσεις που υλοποιούνται. Σας γνωρίζουμε ότι τα δεδομένα που θα συμπληρώσετε δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Επιλέξτε τη σχέση σας με το Σχολείο
Εάν είστε απόφοιτος επιλέξτε έτος αποφοίτησης:
Πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο


Έτος γέννησης

Επάγγελμα


Τόπος κατοικίας


Τηλέφωνο επικοινωνίας


Email