Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Ιωσήφ"


Σύλλογος Γονέων
Σύλλογος Αποφοίτων

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τεχνολογία στην εκπαίδευση

Η Τεχνολογία στην εποχή μας κατέχει σημαντική θέση τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην καθημερινή μας ζωή. Ο όρος «Τεχνολογία» συμπεριλαμβάνει τους τομείς:

* της Πληροφορικής

* της Επικοινωνίας

* της Ρομποτικής

* του Προγραμματισμού

* των Η/Υ και Υπολογιστικών συστημάτων, ευρύτερα

* των Πολυμέσων

* των τηλεπικοινωνιών

* των δικτύων

* της ψυχαγωγίας

Το σχολείο μας , σε μια προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης των υπηρεσιών του προς τους μαθητές, παρέχει μέσα από το παιδαγωγικό του περιβάλλον την εκμάθηση της χρήσης ποικίλων εφαρμογών (λογισμικά, όπως κειμενογράφο, Παρουσιάσεις, λογιστικά φύλλα, Βάσεις Δεδομένων), την αρχιτεκτονική των Η/Υ και των περιφερειακών τους μονάδων, τον προγραμματισμό των Η/Υ, την χρήση πολυμέσων και πολυμεσικών εφαρμογών (όπως λογισμικά επεξεργασίας εικόνας , δημιουργίας slideshow, δημιουργίας βίντεο), τον προγραμματισμό ( γλώσσες προγραμματισμού ιστοσελίδων, ψηφιακής πλατφόρμας για την κατασκευή παιχνιδιών και τον προγραμματισμό ρομπότ ).

Επίπροσθετα, μέσα από ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο, στο σχολείο μας οι μαθητές εκπαιδεύονται καθόλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς και παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις:

* στην ορθή χρήση και συμπεριφορά όσον αφορά τον εργαστηριακό εξοπλισμό του σχολείου και των λοιπών χώρων του,

* την ασφάλειά τους κατά την χρήση του Διαδικτύου (Το σχολείο μας είναι ανήκει στους Πρεσβευτές Ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου)

* την εργασία τους μέσα από Project based μεθόδους

* την «επικοδομητική» ψυχαγωγία με την χρήση της τεχνολογίας

 

10/10/2016

Διαβάστε περισσότερα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ

Στο σχολείο μας γίνονται μαθήματα βασικών δεξιοτήτων Η/ Υ, σε συνδυασμό με τα θέματα και τις δράσεις του πρωινού προγράμματος. Τα παιδιά μυούνται στον κόσμο της πληροφορικής ,ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σωστή στάση και  συμπεριφορά-συνεργασία στο εργαστήριο Η/Υ.

26/06/2015

Διαβάστε περισσότερα