Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Ιωσήφ"


Σύλλογος Γονέων
Σύλλογος Αποφοίτων

Εκδόσεις – Υλικό

ΣΤ` Τάξη (2020-2021)

Για φέτος θα χρειαστώ...    

ΣΠΙΡΑΛ : ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ COPY MANIA (Γρ. Λαμπράκη 33, τηλ.2421027522)

ΦΟΡΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: ΜΑΓΑΛΙΟΥ ( Αντωνοπούλου 45, τηλ 2421033432)

10/07/2019

E` Τάξη (2020-2021)

Για φέτος θα χρειαστώ...   

 

ΣΠΙΡΑΛ : ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΩΤΗΣ  (Λαρίσης  100, τηλ.2421080409)

ΦΟΡΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: ΜΑΓΑΛΙΟΥ ( Αντωνοπούλου 45, τηλ 2421033432)

10/07/2019

Δ` Τάξη (2020-2021)

Για φέτος θα χρειαστώ...    

ΣΠΙΡΑΛ : ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ COPY MANIA (Γρ. Λαμπράκη 33, τηλ.2421027522)

ΦΟΡΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: ΜΑΓΑΛΙΟΥ ( Αντωνοπούλου 45, τηλ 2421033432)

10/07/2019

Γ` Τάξη (2020-2021)

Για φέτος θα χρειαστώ...   

 

ΣΠΙΡΑΛ : ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ COPY MANIA (Γρ. Λαμπράκη 33, τηλ.2421027522)

ΦΟΡΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: ΜΑΓΑΛΙΟΥ ( Αντωνοπούλου 45, τηλ 2421033432)

10/07/2019

Β` Τάξη (2020-2021)

Για φέτος θα χρειαστώ...   

 

ΣΠΙΡΑΛ : ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΩΤΗΣ  (Λαρίσης  100, τηλ.2421080409)

ΦΟΡΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: ΜΑΓΑΛΙΟΥ ( Αντωνοπούλου 45, τηλ 2421033432)

10/07/2019

Α` Τάξη (2020-2021)

Για φέτος θα χρειαστώ...   

 

ΣΠΙΡΑΛ : ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΩΤΗΣ  (Λαρίσης  100, τηλ.2421080409)

ΦΟΡΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: ΜΑΓΑΛΙΟΥ ( Αντωνοπούλου 45, τηλ 2421033432)

10/07/2019

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ (2018-2019)

ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ…  

ΣΠΙΡΑΛ : ΧΑΡΤΟ9ΠΩΛΕΙΟ COPY MANIA (Γρ. Λαμπράκη 33, τηλ.2421027522)

ΦΟΡΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: ΜΑΓΑΛΙΟΥ ( Αντωνοπούλου 45, τηλ 2421033432)

27/07/2018