Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Ιωσήφ"


Σύλλογος Γονέων
Σύλλογος Αποφοίτων

Σύλλογος γονέων - Ιστορικό

Σύλλογος Γονέων - Ιστορικό

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» ιδρύθηκε στην πόλη του Βόλου στις 11 Οκτωβρίου 1995.

Είναι αναγνωρισμένο σωματείο και ως σημείο αναφοράς των δραστηριοτήτων του έχει τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ» στον Βόλο.

Διοίκηση και Εκπροσώπηση

Ο Σύλλογος διοικείται από το Επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο [Δ.Σ.] τα μέλη του οποίου εκλέγονται ανά διετία στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και εκτάκτως όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο σε χώρο που αυτό κάθε φορά ορίζει.

Νόμιμος εκπρόσωπος του Συλλόγου ενώπιον κάθε τρίτου και κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τις εκλογές της 30ης Οκτωβρίου 2019 και έπειτα από τη συγκρότηση των νεοεκλεγέντων μελών σε σώμα, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος:        Χατζησταματίου-Σιούρα Αγγέλα

Αντιπρόεδρος:   Καλώτα-Βαΐτση Ιωάννα (Γιάννα)

Γραμματέας:     Καπετανιά-Αθανασάκη Ιωάννα (Τζοάννα)

Ταμίας:            Αναγνώστου Νικόλαος

Τακτικά Μέλη:  Χονδροδήμου-Αποστολάκη Ιωάννα, Γαλανού Άννυ, Λιάπη-Σταμοπούλου Στέλλα

Αναπλ.Μέλη:    Γκέσκου-Νικοπούλου Μαρία,  Λάνη Περσεφόνη

 

Μέλη του Συλλόγου

Μέλη του Συλλόγου γίνονται αυτοδικαίως όλοι οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» Βόλου, οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους και οι οποίοι δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού.

Κανονιστικό πλαίσιο Αναφοράς

Όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το Σύλλογο καθορίζονται από το καταστατικό του, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε ζήτημα που αφορά στο Σύλλογο, μη προβλεπόμενο από το καταστατικό του, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «περί σωματείων» και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σκοποί Συλλόγου

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συνένωση και συνεργασία όλων των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου Βόλου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» ώστε από κοινού και συλλογικά να ενεργούν για α] τη μελέτη, προβολή και επίλυση όλων των προβλημάτων, που αφορούν τους μαθητές του, β] την υλική, ηθική και πνευματική εξύψωση αυτών και την προστασία της υγείας τους, γ] την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των όρων και μέσων διδασκαλίας, των συνθηκών εκπαίδευσης, των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων, τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών σπουδής και ψυχαγωγίας, δ] την παροχή συμπαράστασης σε όσους έχουν ανάγκη βοήθειας γενικά ή σε παιδιά του σχολείου είτε με δικές τους ενέργειες, είτε σε συνεργασία με τη διεύθυνση του Σχολείου, το διδακτικό προσωπικό και με κάθε αρμόδιο.

Δράσεις

Στο πλαίσιο αυτό από το παρόν Δ.Σ. διοργανώθηκαν πολλές φιλανθρωπικές δράσεις, όπως συμμετοχή του Συλλόγου σε Χριστουγεννιάτικες εορταγορές με στήριξη διάφορων οργανισμών, σωματείων, όπως «ΦΛΟΓΑ», «Χαμόγελο του Παιδιού» καθώς και ανθρώπων που χρήζουν οικονομικής βοήθειας. Επίσης διοργανώθηκαν πολλές εκδρομές ώστε να υπάρξει γνωριμία μεταξύ γονέων και μαθητών με σκοπό την αρμονική συνεργασία όλων. Έγιναν διάφορες εκπαιδευτικές παρουσιάσεις με εισηγητές εξειδικευμένους επιστήμονες, όπως σε πρώτες βοήθειες, στους κινδύνους που επιφέρει η πλοήγηση στο διαδίκτυο με σχετικές ομιλίες, ομιλίες διατροφολόγων για την προστασία της υγείας και διατροφής των μαθητών κλπ.. Διοργανώθηκαν με επιτυχία εκδηλώσεις γνωριμίας γονέων και μαθητών της Α ΄τάξης, αποκριάτικο πάρτυ και στο τέλος της σχολικής χρονιάς εκδήλωση αποφοίτησης των μαθητών της Στ΄ τάξης του Σχολείου, όπου προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα και λεύκωμα φωτογραφιών-αναμνήσεων της εξαετούς φοιτήσεώς τους.

Επίσης στο πλαίσιο των ολοήμερων δραστηριοτήτων του σχολείου διδάσκονται μαθήματα σκακιστικής και εκπαιδευτικής ρομποτικής από εκπαιδευτικούς με αγορά αντίστοιχου εξοπλισμού, υποστηριζόμενα από το παρόν Δ.Σ.