Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Ιωσήφ"


Σύλλογος Γονέων
Σύλλογος Αποφοίτων

Νέα – Ανακοινώσεις

Ευλογημένο, Καλό και Άγιο Πάσχα !

Ευλογημένο, Καλό και Άγιο Πάσχα !

Με αγάπη,

η Εκπαιδευτική Kοινότητα & οι Αδελφές

Pâques bénies et heureuses !

Christ est ressuscité !

La Communauté Scolaire et les Soeurs