Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Ιωσήφ"


Σύλλογος Γονέων
Σύλλογος Αποφοίτων

Εγγραφές

Οι εγγραφές αρχίζουν την 1η Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους και λήγουν την προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων.

Το Σχολείο δέχεται αιτήσεις προεγγραφής νέων μαθητών για την Α` τάξη από την προηγούμενη σχολική χρονιά μέχρι και την 31η Μαΐου.

Οι μαθητές θα εγγράφονται στην Α` τάξη με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τη σειρά υποβολής της αίτησης προεγγραφής. Ως υπεράριθμοι εγγράφονται:

  • τα παιδιά του διδακτικού προσωπικού και
  • τα αδέλφια των μαθητών μας

Στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται μαθητές που έχουν την  ηλικία που ορίζει ο νόμος. Κάθε πράξη εγγραφής μαθητή που δεν έχει τη νόμιμη ηλικία είναι άκυρη.

Για την εγγραφή στην Πρώτη τάξη απαιτούνται:

  1. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού όπου αναγράφονται οι απαιτούμενοι εμβολιασμοί (φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας εμβολίων)
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας (επισυνάπτεται) που προσκομίζεται εκ νέου στη Δ΄ τάξη
  3. Βεβαίωση φοίτησης νηπίου

Οι εγγραφές γίνονται ύστερα από αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών, σύμφωνα με τις  οδηγίες που δίνονται με ανακοινώσεις του Σχολείου όσον αφορά στα νόμιμα δικαιολογητικά και τις οικονομικές υποχρεώσεις των γονέων ήτοι δίδακτρα, νόμιμα τέλη κ.λπ.

Κατεβάστε το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή σε .pdf