Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Ιωσήφ"


Σύλλογος Γονέων
Σύλλογος Αποφοίτων

Μεταφορά

Μεταφορά Μαθητών

Το Σχολείο μας, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολικού λεωφορείου, θεωρεί απαραίτητο να σας ενημερώσει με τις παρακάτω οδηγίες που είναι σημαντικές αφενός για την ασφάλεια των μαθητών και αφετέρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

  • Μέσα στο σχολικό λεωφορείο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η συνοδός. Εκείνη καθορίζει τη θέση όπου κάθονται οι μαθητές και επιβάλλει την τάξη. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να αλλάζουν θέση χωρίς την άδεια της συνοδού.

 

  • Πρέπει να τονιστεί ότι το σχολικό λεωφορείο αποτελεί προέκταση του σχολικού χώρου. Τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στο σχολικό λεωφορείο δεν παύουν να είναι μαθητές του σχολείου μας. Υποχρεούνται να ακολουθούν τους κανόνες συμπεριφοράς, για λόγους ευπρέπειας και ασφάλειας δικής τους και των άλλων. Οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια στις συνοδούς και στους οδηγούς.

 

  • Δεν επιτρέπεται να είναι όρθια ή να μετακινούνται χωρίς λόγο, να ανοίγουν τα παράθυρα ή να ενοχλούν τους περαστικούς και τέλος απαγορεύεται να τρώνε ή να προξενούν φθορές στο σχολικό λεωφορείο.

 

  • Πρέπει να φοράνε τις ζώνες ασφαλείας. Σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος μαθητή, η συνοδός οφείλει να ενημερώσει τη διεύθυνση του σχολείου.

 

  • Τα δρομολόγια αρχίζουν κανονικά από τις 12-9-2013.

 

  • Το κάθε παιδί οφείλει να βρίσκεται στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης από το οποίο θα το παραλάβει η συνοδός και ο οδηγός του σχολικού την ώρα που έχει οριστεί. Το σχολικό λεωφορείο δεν μπορεί να περιμένει πέρα από τη συγκεκριμένη ώρα, καθώς αυτό θα σημαίνει καθυστέρηση του δρομολογίου και της άφιξης των παιδιών στο Σχολείο.

 

  • Σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού θα πρέπει να ενημερώνετε  πρώτα τον οδηγό και στη συνέχεια το Σχολείο (24210 47663).

 

  • Αν υπάρξει έκτακτη βλάβη στο λεωφορείο, το σχολείο θα διασφαλίσει την έγκαιρη προσέλευσή του παιδιού σε αυτό.