Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Ιωσήφ"


Σύλλογος Γονέων
Σύλλογος Αποφοίτων

Ολοήμερο σχολείο

Ολοήμερο Σχολείο

Σε μια εποχή που ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών τείνει να εξαλειφθεί η πρόταση του ολοήμερου σχολείου, αποτελεί μια ουσιώδη εκπαιδευτική παρέμβαση, καθότι σ` αυτό γίνεται εποικοδομητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

Η λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου έχει ως σκοπό το παιδί να περάσει ευχάριστα και δημιουργικά την ώρα του και ταυτόχρονα οι γονείς να αισθάνονται ήσυχοι, αφού το παιδί τους βρίσκεται στο χώρο του Σχολείου με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και αξιοποιεί το χρόνο του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

* Η μελέτη- προετοιμασία αρχίζει μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος και το παιδί , με την επίβλεψη δασκάλας, προετοιμάζεται κατά το μεγαλύτερο βαθμό για τα καθήκοντα της επόμενης ημέρας με τρόπο μεθοδικό, οργανωμένο και αβίαστο.

* Οι Προαιρετικές Δραστηριότητες (Π.Δ.) είναι λειτουργίες καθαρά εκπαιδευτικές με επιλεκτικό χαρακτήρα κι έχουν μεγάλη εκπαιδευτική αξία, αφού τα παιδιά που συμμετέχουν ικανοποιούν μέσω αυτών τα ενδιαφέροντά τους και τις κλίσεις τους και αναδεικνύουν την ατομικότητά τους. Οι Προαιρετικές Δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε χρόνο πέραν του υποχρεωτικού προγράμματος του Σχολείου μας και συμπληρώνουν το εθνικό σύστημα παιδείας.

* Οι δάσκαλοι των Προαιρετικών Δραστηριοτήτων διδάσκουν το μάθημα της ειδικότητάς τους σε μικρές ομάδες παιδιών πράγμα το οποίο διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και την κάνει πιο αποτελεσματική.

 Στο πλαίσιο του Ολοήμερου Σχολείου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Φαγητό: 14.05΄- 14.30΄ για τα παιδιά όλων των τάξεων , Δευτέρα έως και Πέμπτη και κάθε Παρασκευή 13.10΄- 13.35΄ για τα παιδιά των τάξεων Α΄και Β΄ & 14.05΄- 14.30΄ για τα παιδιά των τάξεων Γ΄-ΣΤ΄

Μελέτη- προετοιμασία (όλες οι τάξεις μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος και μετά το διάλειμμα για φαγητό) έως ώρα 16.15΄.

ΔΕΥΤΕΡΑ  Μουσική: Χορωδία (Α΄-ΣΤ΄ τάξεις, δωρεάν)

Προφορικά Γαλλικά (τάξη Δ΄)

 Άθληση: Ομαδικά Παιχνίδια (τάξεις Γ΄-ΣΤ΄)

ΤΡΙΤΗ  Πληροφορική (Διαθεματική Πληροφορική τάξεις Γ΄Δ΄)

 Προφορικά Αγγλικά (τάξεις Δ΄-ΣΤ΄)

 Προφορικά Γαλλικά (τάξη ΣΤ΄)

 ΤΕΤΑΡΤΗ Ελληνικοί χοροί (τάξεις Α΄- Γ΄)

Θεατρική ομάδα

Προφορικά Γαλλικά (τάξη Ε΄)

ΠΕΜΠΤΗ Ελληνικοί χοροί (τάξεις Δ΄- ΣΤ΄)

Πληροφορική (Διαθεματική Πληροφορική/ Κατασκευή Παιχνιδιών-Δημιουργία video-Επεξεργασία εικόνας τάξεις Ε΄- ΣΤ΄)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Άθληση: (τάξεις Α΄- Β΄, ώρα 13.30΄-14.15΄)

Αθλητική χορογραφία (τάξεις Γ- ΣΤ΄, ώρα 14.15΄-15.00΄)

Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων είναι ενδεικτικό κι ενδέχεται να αλλάξει,