Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Ιωσήφ"


Σύλλογος Γονέων
Σύλλογος Αποφοίτων

Το Βοηθητικό προσωπικό

Το Βοηθητικό Προσωπικό

Γραμματέας:  κ. Ελευθερούλη Εύη    

Φροντίδα κτηρίου: κ. Κουβάτα Ελένη,κ. Χρυσόμαλλου Μαρία

Σχολικό: κ. Δημήτρης Σούρλας ,συνοδός : κ. Μαρία Σαμαρτζή