Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Ιωσήφ"


Σύλλογος Γονέων
Σύλλογος Αποφοίτων

Οι Αδελφές

Αδελφές  του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της Ελληνογαλλικής Σχολής Βόλου "Αγιος Ιωσήφ"

Η παρουσία των Αδελφών στο Σχολείο συντελεί στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, σύμφωνα με τα χριστιανικά και ανθρωπιστικά ιδεώδη.

Με την αγάπη και το ενδιαφέρον, για κάθε παιδί ξεχωριστά, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της προσωπικότητάς του.

Για το Σκοπό αυτό συνεργάζονται με το Διευθυντή και τους Διδάσκοντες στο Σχολείο.

Σήμερα στο Βόλο διαμένουν οι:
sœur Ελπίδα και η sœur Victoria