Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Ιωσήφ"


Σύλλογος Γονέων
Σύλλογος Αποφοίτων

��������������

Ελληνογαλλική Σχολή

Ελληνογαλλική Σχολή

Η Ελληνογαλλική Σχολή Βόλου ιδρύθηκε το 1904 στο Βόλο από τις Αδελφές του Τάγματος (Αδελφότητα) του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως. Στον ελλαδικό χώρο οι Αδελφές έχουν ήδη ιδρύσει σχολεία στη Σύρο, τη Χίο, τα Χανιά, την Αθήνα και τον Πειραιά.

Το Τάγμα των Αδελφών του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως προσανατολίζει το αποστολικό του έργο στην εκπαίδευση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φτωχούς, στην περίθαλψη των αρρώστων με τη δημιουργία νοσοκομείων και στα έργα Φιλανθρωπίας.

Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν οι Αδελφές ήρθαν στο Βόλο το 1904, για να δημιουργήσουν ένα σχολείο το οποίο είχαν σκοπό να κάνει γνωστό στις νέες κοπέλες τα χριστιανικά καθήκοντα, να εμπνεύσει σε αυτές το ζήλο και να αναπτύξει τις χριστιανικές αρετές, να προσφέρει τις γνώσεις που πρέπει να διακρίνουν μια νέα.

Μοναδικός σκοπός των Αδερφών είναι να υπηρετήσουν την Αγάπη του Θεού και να προσφέρουν τη φροντίδα τους στον Πλησίον. Μέσα στα πλαίσια αυτού του σκοπού ζητούν να γίνουν χρήσιμες στην κοινωνία με τη διδασκαλία και τη μόρφωση.

Οι θυγατέρες των οικογενειών του Βόλου (καθολικών και ορθοδόξων) διδάσκονται: "Χριστιανική Αγωγή, Ιστορία, Ανάγνωση, Γραφή, Γραμματική, Γεωγραφία, Ιστορία της Φιλολογίας, Κοσμογραφία, Φυσικές επιστήμες, Χημεία, Κέντημα και Ραπτική" και ιδιαίτερα τη γαλλική γλώσσα. Το πρόγραμμα προσαρμοζόταν στις ανάγκες της νέας Ελληνίδας.

Η αρχική ονομασία της Ελληνογαλλικής Σχολής Βόλου ήταν "Σχολή Καθολικών Καλογραιών" και στη συνέχεια αναφέρεται ως "Γαλλική Σχολή Καλογραιών", "Ελληνογαλλική Σχολή Καλογραιών `Aγιος Ιωσήφ".

Από το 1949 μέχρι το 1979, 30 χρόνια λειτούργησε ως "Ιδιωτικόν Ελληνογαλλικόν Γυμνάσιον - Λύκειον Θηλέων Άγιος Ιωσήφ" προσφέροντας μόρφωση, παιδεία και αρχές στις νέες του Βόλου αλλά και όλης της Θεσσαλίας, καθώς σε αυτό υπήρχε και οικοτροφείο.

Από το 1979 η Ελληνογαλλική Σχολή εξακολουθεί να προσφέρει στην κοινωνία του Βόλου, λειτουργώντας ως φροντιστήριο της Γαλλικής γλώσσας, προσπαθώντας ταυτόχρονα να δίνει το "άρωμα" του Γαλλικού πολιτισμού στους μαθητές και μαθήτριές του.