Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Ιωσήφ"


Σύλλογος Γονέων
Σύλλογος Αποφοίτων

Το Βοηθητικό προσωπικό

Το Βοηθητικό Προσωπικό

Γραμματέας κ. Ελευθερούλη Εύη               

Φροντίδα κτηρίου:

κ. Γεωργάκου Εφη
κ. Κουβάτα Ελένη   
κ. Χρυσόμαλλου Μαρία